Skip links

Veriden Değer Yaratır

Araştırma sonucunda elde edilen verileri çözüm odaklı somut öneriler haline getirir.

Hizmetlerimiz

Nicel ve nitel yöntemleri klasik ve yenilikçi araştırma yöntemlerini birleştiren bütüncül bir yaklaşımla topluyor ve analiz ediyoruz.

Hakkımızda

İstanbul Ekonomi Araştırma, müşterilerine veri temelli danışmanlık sunmak için geleneksel ve dijital anket araçlarını bir araya getiren bir pazar ve kamuoyu araştırması şirketidir. Çevrimdışı ve çevrimiçi verileri, klasik ve yenilikçi araştırma yöntemlerini birleştiren bütüncül bir yaklaşımla topluyor, analiz ediyor ve çözüm odaklı somut önerileri sunuyoruz.

Sektörler

İstanbul Ekonomi Araştırma, kamudan özel sektöre, hem yerli yem yabancı müşterilerden oluşan geniş bir portföye hizmet sunmaktadır.

Sektörler

We help our clients succeed by creating brand identities, digital experiences, and print materials that communicate clearly.

Trusted by global brands

Convert more visitors into customers.