Hakkımızda

“İstanbul Ekonomi Araştırma”, Can Selçuki tarafından iktisat, siyaset ve ikisinin kesişim alanında bulunan politikalara dair araştırmalar yürütmek amacıyla 2016’da kurulmuştur.

Değişen araştırma trendleri ve genişleyen kadromuz, IEA’yı daha kapsamlı bir araştırma şirketi haline getirmiştir. Zaman içinde sosyal bilimlere bütüncül bir yaklaşımı benimseyen İEA, günümüz itibari ile nicel ve nitel yöntemleri çok çeşitli araştırma konularında birlikte kullanırken, aynı zamanda dijital alanda özgün çözümler geliştirmektedir.

Türkiye Raporu

2019 yılında İEA bünyesinde yayına başlayan Türkiye Raporu ile çalışmalarımızı kamuoyuna duyurmaya başladık. Türkiye Raporu hala İEA’nın sesi olmakla beraber, İEA bünyesinde araştırma ve sosyal bilimlere yatırımlarımız devam etmektedir. Esas motivasyonumuz ve temel değerimiz olan “merak”, bilgiye ulaşmak ve bilgi üretmek için kararlılığımızı yansıtmaktadır. Sürdürülebilir ve adil iş modeli ile İEA, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda titiz çalışmayı ve akılcılığı hedefler.

İEA şirket politikası gereği akademi ile iş dünyasını birbirlerinden ayrı dünyalar olarak ele almıyoruz. Aksine, akademi ve endüstri yakınlaşmasını her alanda destekliyoruz. Bu yaklaşım sayesinde kendi alanımızda da daha isabetli, daha zengin ve derinlikli sonuçlar elde ediyoruz. Aynı zamanda, İEA tarafından size özel üretilen verinin ve bilginin, global geçerliliği olmasını sağlıyoruz.