Genç Kadın İstihdamı ve Yeni Ekonomi Raporu

Kadın istihdamı, bireysel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi, ülkenin ekonomik çıkarlarına ve toplumsal refahına katkısı ile ülkelerin politikalarında yer verdiği önemli konu başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

2005’ten bu yana Türkiye’de kadın istihdam verileri giderek daha fazla kadının aktif olarak iş hayatında rol almaya başladığını gösterse de kadınların iş gücüne katılım ve istihdam oranları erkeklere kıyasla çok daha düşük seviyelerde. Son yıllarda teknolojik gelişmelerin çalışma hayatındaki yansıması, iş ortamında dijitalleşmenin ve otomasyonun arttığı bir süreçte olduğumuzu gösteriyor. Bu süreç, var olan mesleklerin dijital dönüşüme uygun olarak değişmesini, çalışanların bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili beceriler edinmesini ve Türkiye’de halihazırda problemli olan kadın istihdamı sorununun dijital dönüşümle beraber yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor. Bu bağlamda Genç Kadın ve Yeni Ekonomi Araştırması, kadın istihdamını, Türkiye’deki üniversite mezunu genç kadınların istihdama katılırken karşılaştıkları zorluklar, endüstri 4.0 ile artan dijitalleşme sonucunda gereken mesleki becerilere ne ölçüde sahip oldukları ve yeni dijital beceri edinmeye yönelik yaklaşımları üzerinden dijital dönüşüm ile beraber ele almayı amaçlıyor.

Anket sonuçları incelenirken katılımcılar çalışma durumuna göre; çalışmayanlar, çalışmayıp iş arayanlar ve çalışanlar olarak üç ana başlığa ayrılmıştır.

Paylaş: