Skip links

Hizmetlerimiz

Ne Yapıyoruz

İş süreçlerinize katkıda bulunacak ve hedef kitlenizi daha yakından tanımanıza yardımcı olacak özel araştırma modelleri tasarlanır. İhtiyacınıza uygun farklı araştırma teknikleri ayrı ayrı veya birlikte kullanılır.​ Araştırma sonuçları analiz edilir ve görselleştirilir. Elde edilen sonuçlar çözüm odaklı somut öneriler haline getirilir.

Veri Toplama Yöntemleri

CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi)

Türkiye Raporu Mobil Paneli

Sosyal Medya Hedeflemesi

Gölge Müşteri

Yüzyüze/Dijital Odak Grupları

Kantitatif Hizmetler

Tüketici Tercihleri/Davranışları

Seçmen Tercihleri/Davranışları

Marka Memnuniyet Araştırmaları

Firma Anketleri

Kalitatif Hizmetler

  • Kapsamlı kalitatif çalışma
  • Sosyal / siyasi çalışmalar
  • Pazarlama & iletişim
  • Lansman
  • Design thinking (ürün/hizmet çalışmaları)
  • Tüketici deneyimi
  • Belge / görsel / metin analizi
  • Netnografi –> sosyal medya (interaktif de olabilir)