PolTrack Series: IER's Policy Analysis Notes

“Seçim öncesi bu son raporumuzda 31 Mart sonrası gelişmelerin seçmen davranışına etkisini ve nihai seçim tahminimizi paylaşıyoruz”

23 Haziran'a doğru


İstanbul Ekonomi Araştırma olarak 31 Mart öncesi ve sonrası bir seri nicel ve nitel araştırma yaparak, seçmen davranışını etkileyen unsurları ölçümlemeye ve seçim sonuçlarına etkisini hesaplamaya çalıştık. Bu süreç içerisinde sonuçların bir kısmını kamuoyu ile paylaştık.  Seçim öncesi bu son raporumuzda 31 Mart sonrası gelişmelerin seçmen davranışına etkisini ve nihai seçim tahminimizi paylaşıyoruz. Seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileriz.

Bu raporda yapılan değerlendirmeye veri kaynağı sağlayan saha araştırması, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1.500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılmıştır.  Araştırma %95 güven aralığında, +/- %2,53 doğruluk payında sonuçlar üretmiştir.

Bu araştırma İstanbul Ekonomi Araştırma’nın özkaynaklarıyla finanse edilmiştir.

PDF Indir