Türkiye Raporu

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından Eylül 2019’dan bu yana Türkiye genelinde 2000 katılımcıyla gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarını içeren Türkiye Raporu, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda detaylı bir inceleme sunuyor.
Turkiye-Raporu
Abonelere ayda iki rapor olarak sunulmakta olan Türkiye Raporu toplumun nabzını ölçmek amacıyla benzer bir metodolojiyle hazırlanmaktadır. Ayrıca güncel konular da raporlarda işlenerek, toplumun değişen tepkilerini ve güncel olaylara bakış açılarını anlamaya yöneliktir. Bu proje, verinin demokratikleştirilmesi hedefiyle yola çıkmış olup, Türkiye’de toplumun zaman içindeki değişen eğilimlerini ve güncel konulara olan bakış açılarını takip etme amacını taşımaktadır.