Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış

Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış araştırmamızda Araştırma, 18 – 30 yaş arasında bulunan katılımcıların işsizlik durumlarından kaynaklanan çok yönlü dezavantajları sorgulamasının yanında yine aynı yaş aralığında iş hayatında aktif konumda bulunan kişilerin de temel beklentileri ve memnuniyetsizlikleri hakkında veri toplama amacındadır.

Araştırmada, 26 farklı ilde ikamet eden 18-30 yaş aralığındaki 1391 katılımcıya CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle demografi, aile yapısı, eğitim, psikoloji, cinsiyet ve girişimcilik olmak üzere 6 farklı ana başlık çerçevesinde sorular yöneltilerek kapsamlı bir genç istihdam analizi yapmak amaçlanmıştır.

Paylaş: